Процедура № 5884 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 22.12.2021 6,375.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2125, в отд. 306,, д“, 383,, б“, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2125 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.