Процедура № 5843 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 14.12.2021 73,780.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 от ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 игл 247 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м.