Процедура № 5750 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 03.12.2021 33,113.12 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12203, подотдел 54 "a", 1150"г",1149 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12203 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 679 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1186 куб.м.