Процедура № 5747 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
ДГС Карнобат 03.12.2021 29,258.93 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12202, подотдел 1017 "ж","р"., 1190"ж", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12202 шир,игл 239 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.