Процедура № 5745 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
ДГС Карнобат 03.12.2021 21,329.52 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12201, подотдел 1152 "б","г"., 70"е", 71"г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12201 игл 98 куб.м. 142 куб.м. 10 куб.м. 437 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м.