Процедура № 5733 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 02.12.2021 21,434.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Oткрит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12206, подотдел 1194 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 12206 шир 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 459 куб.м. 291 куб.м. 2 куб.м. 765 куб.м.