Процедура № 5732 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 02.12.2021 34,623.30 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12205, подотдел 1189 "в", "д" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 12205 шир 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м. 428 куб.м. 1 куб.м. 1235 куб.м.