Процедура № 5729 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!
ДГС Карнобат 30.11.2021 59,118.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2203 и Обект 2204, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2203 ; № 2204 игл, шир 75 куб.м. 669 куб.м. 83 куб.м. 959 куб.м. 169 куб.м. 0 куб.м. 1955 куб.м.