Процедура № 5726 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.11.2021 62,878.49 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2201 и Обект 2202, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2201 ; № 2202 игл, шир 172 куб.м. 492 куб.м. 11 куб.м. 1073 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 2047 куб.м.