Процедура № 5590 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 01.10.2021 16,027.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2124, в отд. 123 ,, к“, 408 ,,з" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2124 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 308 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 682 куб.м.