Процедура № 5538 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 26.08.2021 3,846.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Договаряне с предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина” от обект № 2115-7, находяща се на временен склад в отд./подотдел: 140 „б”, на територията на ТП „ДГС Карнобат“, ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2115-7 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28.80 куб.м. 28.60 куб.м. 0 куб.м. 57.40 куб.м.