Процедура № 5526 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 02.09.2021 11,327.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2122, в отд. 104,, д“, 404 ,, в“, 405 "г", 418 "б", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2122 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 193 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м.