Процедура № 5508 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 03.08.2021 18,188.80 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12109, подотдел 1260 "з", 1260 "и"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12109 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 305 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м.

Документи