Процедура № 5483 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 26.07.2021 24,908.80 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12104, подотдел 1168 "д", 1169 "а", 1170 "а"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12104 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 444 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1112 куб.м.