Процедура № 5433 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 19.07.2021 23,805.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2116, подотдели 399"к", 400 "и", 400 "з", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2116 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м. 589 куб.м. 0 куб.м. 1013 куб.м.