Процедура № 5390 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 04.06.2021 38,185.26 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2115, подотдел 139 "ж", 139 "з", 140 "б", 140 "з", 1002 "а", 1002 "л".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2115 игл,шир 20 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м. 881 куб.м. 0 куб.м. 1563 куб.м.