Процедура № 5332 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 21.05.2021 23,852.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2112, подотдели 319 "д", 405 "а", 416 "а", "б", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2112 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 610 куб.м. 0 куб.м. 1015 куб.м.