Процедура № 5311 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 11.05.2021 11,010.26 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2111, подотдели 331 "к", 332 "и", 332 "л" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2111 игл 23 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 468 куб.м.