Процедура № 5257 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.03.2021 29,926.40 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12106, подотдели 1195 "а", 1195 "б", 1195 "в".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12106 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м. 802 куб.м. 0 куб.м. 1336 куб.м.