Процедури

Процедура № 4940 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 7,869.42 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2102 отд. 80 ,, у“, 266 ,, а“

Данни за дървесината

Обект/и № 2102
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 141 куб.м.
За огрев 210 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 351 куб.м.

Документи