Процедури

Процедура № 4863 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 15,392.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2025, подотдели 106 "б", 337 "в", 354 "б", находящи се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид цр, кдб, мжд, чдб, пяс
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 262 куб.м.
За огрев 393 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 655 куб.м.