Процедури

Процедура № 4722 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 08.10.2020
Втора дата
Начална цена 29,886.84 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2021, отд. 141 ,, г“, 141 ,, д“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021
Дървесен вид шир, игл
Едра 53 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 517 куб.м.
За огрев 626 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1222 куб.м.

Документи