Процедури

Процедура № 4677 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.10.2020
Втора дата
Начална цена 27,659.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2018, подотдели 307 "б", 313 "ж","з", 319 "в", 320"д", 405 "б""д" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 471 куб.м.
За огрев 706 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1177 куб.м.