Процедури

Процедура № 4659 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 14.09.2020
Втора дата
Начална цена 25,993.28 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2017, отд. 139 ,, e“, 140 ,, a“, 141 ,, в“, 142 ,, г“, ,, д“,

Данни за дървесината

Обект/и № 2017
Дървесен вид шир,игл
Едра 11 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 447 куб.м.
За огрев 599 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1064 куб.м.