Процедури

Процедура № 4581 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.08.2020
Втора дата
Начална цена 8,497.18 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2015, отд. 252 ,, ж“

Данни за дървесината

Обект/и № 2015
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 379 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 379 куб.м.