Процедури

Процедура № 4523 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 07.08.2020
Втора дата
Начална цена 10,167.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2013, подотдели 337 "д", "е", 385 "а", "з", находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2013
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 196 куб.м.
За огрев 294 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 490 куб.м.