Процедури

Процедура № 4516 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Начална цена 10,169.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2011, отд. 416 ,, д“; ,,е“

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид игл
Едра 0 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 316 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 448 куб.м.

Документи