Процедура № 4516 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 14.07.2020 10,169.60 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2011, отд. 416 ,, д“; ,,е“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2011 игл 0 куб.м. 129 куб.м. 3 куб.м. 316 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 448 куб.м.

Документи