Процедури

Процедура № 4504 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 10.07.2020
Втора дата
Начална цена 20,788.64 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2012, отд. 127 ,, г“; 149 ,,а“; 149 ,, б“; 267 ,,а“

Данни за дървесината

Обект/и № 2012
Дървесен вид шир, игл
Едра 1 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 372 куб.м.
За огрев 520 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 926 куб.м.

Документи