Процедура № 4503 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 10.07.2020 13,362.32 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2010, отд. 1061 ,, л“; 1063,,з“; 1212 ,, м“; 1212 ,,р“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 238 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.

Документи