Процедури

Процедура № 4503 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 10.07.2020
Втора дата
Начална цена 13,362.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2010, отд. 1061 ,, л“; 1063,,з“; 1212 ,, м“; 1212 ,,р“

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 238 куб.м.
За огрев 358 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 596 куб.м.

Документи