Процедура № 4466 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 18.06.2020 29,675.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2009, отд. 144 ,, а“; ,д“; 221 ,, п“; ; 222 ,,г“, ,,е“, ,,ж“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2009 шир, игл 3 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 521 куб.м. 796 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.

Документи