Процедура № 4334 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4334 на ДГС Карнобат от 25.06.2020 е прекратена!
ДГС Карнобат 25.06.2020 20,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.