Процедури

Процедура № 4324 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.06.2020
Втора дата
Начална цена 9,545.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2007, подотдели 307 "в", 313 "в", 347 "а",386 "д", 390 "л" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 184 куб.м.
За огрев 276 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 460 куб.м.