Процедура № 4324 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 02.06.2020 9,545.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2007, подотдели 307 "в", 313 "в", 347 "а",386 "д", 390 "л" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2007 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 460 куб.м.