Процедура № 4316 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 13.05.2020 15,351.26 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2008, отд. 165 ,, о“; ,п“; 229 ,, 3“; ,, р“; 230 ,,16“, ,,17“, ,,18“, ,,б1“, ,,д1“, ,,ж1“, ,,л1“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2008 игл,шир 175 куб.м. 54 куб.м. 4 куб.м. 367 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 661 куб.м.

Документи