Процедури

Процедура № 4316 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.05.2020
Втора дата
Начална цена 15,351.26 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2008, отд. 165 ,, о“; ,п“; 229 ,, 3“; ,, р“; 230 ,,16“, ,,17“, ,,18“, ,,б1“, ,,д1“, ,,ж1“, ,,л1“

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид игл,шир
Едра 175 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 367 куб.м.
За огрев 61 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 661 куб.м.

Документи