Процедура № 4243 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 29.04.2020 29,737.85 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12008, отд. 1181 ,, б“; ,,в“; ,, д“; ,, и“; 1182,,с“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12008 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1361 куб.м.

Документи