Процедури

Процедура № 4243 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 29.04.2020
Втора дата
Начална цена 29,737.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12008, отд. 1181 ,, б“; ,,в“; ,, д“; ,, и“; 1182,,с“

Данни за дървесината

Обект/и № 12008
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 811 куб.м.
За огрев 550 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1361 куб.м.

Документи