Процедура № 4035 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 24.03.2020 12,159.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2004, подотдели 337 "б", 403 "е", 408 "ф", находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2004 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 234 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.