Процедури

Процедура № 4035 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 24.03.2020
Втора дата
Начална цена 12,159.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2004, подотдели 337 "б", 403 "е", 408 "ф", находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2004
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 234 куб.м.
За огрев 352 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 586 куб.м.