Процедури

Процедура № 3988 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Начална цена 19,880.59 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2003, отд. 230 ,, д1“; ,, ж1“; ,,л1“; ,,м1“; ,,о1“; 231 ,,а“; ,,б“; ,,е“; 232 ,,ж“; ,,м“; ,,п“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; ,,х“; 233 ,,е“; ,,ж“; ,,з“; ,,и“; ,,р“; ,,с“; ,,т“; ,,у“; ,,ф“; 79 ,,п“

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид игл, шир
Едра 15 куб.м.
Средна 252 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 398 куб.м.
За огрев 202 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 874 куб.м.