Процедури

Процедура № 3769 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 18.12.2019
Втора дата
Начална цена 36,265.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 2001, отд. 73 в; 93 в, д, е; 129 в

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид шир,игл
Едра 1 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 655 куб.м.
За огрев 958 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1617 куб.м.