Процедури

Процедура № 3756 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 57,727.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 12007, отд. 1186 а,б;1192 а,л;1193 в,з; 1194 г

Данни за дървесината

Обект/и № 12007
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1565 куб.м.
За огрев 1077 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2642 куб.м.