Процедури

Процедура № 3594 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.11.2019
Втора дата
Начална цена 3,174.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1931, подотдели 363 л,м на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1931
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 61 куб.м.
За огрев 92 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 153 куб.м.