Процедури

Процедура № 3578 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 08.11.2019
Втора дата
Начална цена 25,279.22 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11915, отд. 1183 б, в, г, м

Данни за дървесината

Обект/и № 11915
Дървесен вид игл,шир
Едра 239 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 621 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1088 куб.м.