Процедури

Процедура № 3417 на ДГС Карнобат

Процедура № 3417 на ДГС Карнобат от 26.09.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.09.2019
Втора дата
Начална цена 48,840.51 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1929, подотдели 1261-а,г,з на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1929
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 887 куб.м.
За огрев 1330 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2217 куб.м.