Процедури

Процедура № 3410 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 19.09.2019
Втора дата
Начална цена 12,989.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1928, подотдели 333 г; 334 ж; 386 в на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1928
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 250 куб.м.
За огрев 376 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 626 куб.м.