Процедури

Процедура № 3387 на ДГС Карнобат

Процедура № 3387 на ДГС Карнобат от 30.09.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.09.2019
Втора дата
Начална цена 3,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Процедура по ЗОП
Предмет Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.