Процедура № 3387 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 3387 на ДГС Карнобат от 30.09.2019 е прекратена!
ДГС Карнобат 30.09.2019 3,200.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Процедура по ЗОП
Предмет Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.