Процедури

Процедура № 3353 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 29.08.2019
Втора дата
Начална цена 9,005.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1927, подотдели 381-п,с, 386-г; 387-а,н на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1927
Дървесен вид шир.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 260 куб.м.
За огрев 174 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 434 куб.м.