Процедури

Процедура № 3350 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 08.08.2019
Втора дата
Начална цена 4,638.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1926, отд. 232 у

Данни за дървесината

Обект/и № 1926
Дървесен вид игл
Едра 31 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 102 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 197 куб.м.

Документи