Процедури

Процедура № 3326 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 15.08.2019
Втора дата
Начална цена 20,485.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1923 - отд. 192-а, 193-з,и от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № 1923
Дървесен вид чб, бб, гбр
Едра 69 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 397 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 520 куб.м.