Процедури

Процедура № 3201 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.07.2019
Втора дата
Начална цена 7,953.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит кокурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1922, подотдел 392 н,находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1922
Дървесен вид шир
Едра 95 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 156 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 57 куб.м.
Всичко 380 куб.м.