Процедури

Процедура № 3200 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.07.2019
Втора дата
Начална цена 20,127.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1921, подотдели 400в,г,д,ж,л;398ж,д;404а,405в,363и, находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1921
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 388 куб.м.
За огрев 582 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 970 куб.м.