Процедури

Процедура № 3189 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 11.06.2019
Втора дата
Начална цена 60,245.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени рабтници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920, отд. 64ж,з,и; 93б; 1222д; 1218з,и;1223а;1226а

Данни за дървесината

Обект/и № 1920
Дървесен вид шир. игл.
Едра 327 куб.м.
Средна 468 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 1103 куб.м.
За огрев 725 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2629 куб.м.

Документи