Процедури

Процедура № 3140 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 29.05.2019
Втора дата
Начална цена 4,236.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на добита дървесина чрез договаряне
Предмет Продажбата на добита дървесина,намираща се на територията на ТП ДГС Карнобат, чрез договаряне от обекти №11824-7,11826-3,11902-1

Данни за дървесината

Обект/и № 11824-7,11826-3,11902-1
Дървесен вид шир.,игл.
Едра 62.37 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 62.37 куб.м.